PARTNERS

De Helix is een educatiecentrum dat educatie en vorming rond milieu, natuur en duurzame ontwikkeling ondersteunt.

Zorgzame Buurt in Geraardsbergen.

Waerbeke is de sociaal-culturele organisatie die sensibiliseert rond de waarde van stilte-rust-ruimte in Vlaanderen.

Schakel bouwt aan, ondersteunt en faciliteert lokale cocreatieve processen die vertrekken vanuit plekken of uitdagingen.

Met de Stadsboerderij Hunnegem zet TraGer vzw actief in op een gezonde lokale landbouw van korte keten in Geraardsbergen.

CSA Erwtjes & Knollen is een zelfoogstboerderij in Zandbergen.

CommonsLab initieert en ondersteunt vernieuwende en inspirerende commonsgerichte experimenten.

Jeugdbond voor Natuur en Milieu in Vlaanderen en Brussel voor jongeren met interesse in natuur en milieu. Afdelingen Geraardsbergen-Ninove & Pajottenland.

Gezondheidsfonds.

Leercentrum voor Ecopsychologie en Verbinding met natuur

Wereldwinkels Geraardsbergen & Ninove. Oxfam is een beweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor een rechtvaardige economie.

Festival van Verbinding

Gezellig taverne & muziekcafé aan de Dender.

Leercentrum voor Ecopsychologie en Verbinding met natuur

Wereldwinkels Geraardsbergen & Ninove. Oxfam is een beweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor een rechtvaardige economie.

Festival van Verbinding

Stad Geraardsbergen • Diensten Milieu & Duurzaamheid, Samenleven & Integratie

Gemeente Galmaarden • Dienst Milieu & Omgeving

Stad Ninove • Dienst Milieu, Natuur en Duurzaamheid


Dit event vormt tevens een testopstelling in het kader van het bovenlokaal cultuurproject 'Uit liefde voor onze streek' dat tot stand komt met de steun van de Vlaamse Gemeenschap (2023-'24).